Pages

Saturday, 16 July 2011

1. Syirik
2. Membunuh
3. Sihir
4. Meninggalkan Sembahyang
5. Tidak Mengeluarkan Zakat6. Berbuka di siang hari Bulan Puasa Tanpa Udzur
7. Tidak Mengerjakan Haji Walaupun Mampu
8. Durhaka Kepada Ibu Bapa
9. Memutuskan Silaturrahim
10.Berzina
11.Homosex (Liwath)
12.Memakan Riba
13.Memakan Harta Anak Yatim
14. Berbuat Dusta terhadap Allah S.W.T dan Rasul
15.Lari dari Medan Perang
16.Sombong dan Sejenisnya
17.Kesaksian Palsu
18.Meminum minuman Keras
19.Pemimpin Yang Penipu dan Penganiaya Rakyat
20.Berjudi
21.Menuduh orang baik melakukan Zina
22.Menipu harta rampasan Perang
23.Mencuri
24.Merampok/Menyamun
25.Sumpah Palsu
26.Berlaku Aniaya
27. Memungut Cukai
28.Makan barang Haram
29.Bunuh Diri
30.Berbohong
31.Hakim yang Tidak adil
32.Menerima Suap
33.Wanita yang menyerupai Lelaki
34.Lelaki yang Membiarkan Itrinya Berbuat Serong
35.Cinta Buta
36.Tidak Menjaga diri terhadap Air Seni
37.Riya'
38.Menuntut Ilmu Untuk Dunia
39.Khianat
40.Mengungkit-ungkit Pemberian
41.Mangingkari Takdir
42.Menguping Rahasia Orang lain
43.Namimah (Mengadu Domba)
44.Banyak Melaknat
45.Menipu dan Mengingkari Janji
46.Membenarkan Dukun dan Tukang Ramal

47.Durhaka kepada Suami
48.Menggambar dan Melukis
49.Memukul wajah, menjerit, merobek pakaian, jika terkena Musibah
50.Bertindak Melampaui Batas
51.Bertindak Semena-mena Kepada Yang Lemah, Budak, Istri dan Binatang
52.Menyakiti Tetangga
53.Menyakiti dan Mencela Orang-orang Islam
54.Menyakiti Hamba Allah S.W.T dan Bertindak Lalim Kepada Mereka
55.Isbal (enjulurkan Kain di Bawah Mata Kaki dengan Sombong)
56.Lelaki yang memakai Sutera dan Emas
57.Budak Lari dari Tuannya58.Sembelihan Untuk Selain Dari Allah S.W.T
59.Menasabkan Diri kepada Selain Bapaknya Sendiri
60.Berdebat dan Bersengketa
61.Menahan Kelebihan Air Bagi Orang-orang yang Memerlukan
62.Mengurangkan Timbangan
63.Merasa Aman Dari Kemurkaan Allah S.W.T
64.Putus Asa Dari Rahmat Allah S.W.T

65.Meninggalkan Sembahyang Berjamaah
66.Terus-menerus Meninggalkan Sembahyang Jumaat
67.Mendatangkan Kerugian dalam Wasiat
68.Makar dan Tipudaya
69.Memata-matai Orang Islam dan Membeberkan Rahasia mereka
70.Mencela Sahabat Nabi

Pernah kamu semua ada melakukan salah satu diatas...renungkan lah....wallahualam....

No comments:

Post a Comment